Cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinței. Ce aveți de făcut

Începând de luni, 18 octombrie, Direcția de Asistență Socială primește cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzire și a suplimentului de energie consumatorilor vulnerabili. Consumatorul vulnerabil este persoana singură sau familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale.

Cine poate beneficia de cele două ajutoare? Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Cine nu poate beneficia de acest sprijin? Acesta nu se acordă celor care dețin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea de la posibilitatea acordării acestui sprijin. Înainte de a depune cerere, consultați lista aici: https://sibiu.ro/primaria/document/35 .

 

Modalitatea de acordare

 

Conform legii, suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzire. Aceasta înseamnă că puteți primi ambele ajutoare, dacă îndepliniți criteriile.

 

  • Suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului și este în sumă fixă (10 lei /lună pentru energie termică, 10 lei/lună pentru gaze naturale, 20 lei/lună pentru lemne și 30 lei/lună pentru energie electrică). În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului va fi de 70 lei/lună.

 

  • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri se acordă pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Acesta se acordă în funcție de venitul net lunar pe membru de familie/persoană singură procentual, prin raportare la o valoare de referință de 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică și 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri

 

În tabelul de mai jos puteți verifica cât vi se compensează din consum, în funcție de venitul pe membru de familie:

 

plafon de venituri/membru familie

(lei)

Procent compensare din suma maximă ce poate fi compensată Compensare direct pe factură Compensare la titular
energie electrică

(lei)

gaze naturale

(lei)

lemne

(lei)

<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1.040 40% 200 100 128
1040,1 – 1.160 30% 150 75 96
1160,1 – 1.280 20% 100 50 64
1280,1 – 1.386 10% 50 25 32
1280,1 – 2.053

(ptr persoana singură)

10% 50 25 32

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Ajutorul financiar nu se va acorda beneficiarului direct, ci se va scădea din factura care atestă contravaloarea consumului lunar de către furnizori. Excepție face încălzirea locuinței cu lemne sau combustibili petrolieri, unde contravaloarea ajutorului se plătește titularului.

 

Ce acte trebuie să depuneți:

SAU

DACĂ NU SUNTEȚI DEJA BENEFICIAR DE AJUTOR SOCIAL, completați formularul tip „Cerere-Declarație pe propria răspundere privind acordarea unor drepturi de asistență socială’’ familială, doar pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat și/sau alocație pentru susținerea familiei.  Documentul poate fi procurat de la sediul DAS sau poate fi descărcat de pe următorul link https://www.sibiu.ro/ro2/pdf/formulare/DAS_cerere_declaratie_pe_proprie_raspundere_pentru_acordarea_unor_drepturi_de_asistenta_sociala.pdf

 

  • acte doveditoare privind componența familiei, locuința și veniturile realizate care pot fi consultate accesând linkul:  https://sibiu.ro/primaria/document/35. Persoanele beneficiare de venit minim garantat și/sau alocație pentru susținerea familiei nu vor mai fi nevoite să mai depună aceste acte deoarece se vor lua în considerare cele depuse deja pentru stabilirea drepturilor curente.

 

Cererea împreună cu actele doveditoare se pot depune:

  • ONLINE, pe adresa de e-mail minim@sibiu.ro sau
  • TIPĂRIT, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu din B-dul Victoriei nr.1-3, cam. S2.

 Cererile se depun până la data de 20 noiembrie pentru a primi ajutorul pentru încălzire pe toată perioada sezonului rece, noiembrie 2021 – martie 2022. Pentru cererile transmise după această dată, ajutorul se constituie ulterior datei depunerii.

Atenție! Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*