Ce se întâmplă cu fetița de 5 săptămâni, abandonată pe câmp, în Sibiu. Precizările DGASP

Având în vedere cazul fetiței de cinci săptămâni, abandonată la marginea localității Boarta, care a condus la nenumărate cereri de adopție pentru aceasta, Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu informează persoanele interesate că în prezent nu se poate discuta despre adopție în legătură cu acest copil, deoarece nu au fost îndepliniți pașii legali în acest sens.
FOTO: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
Înainte ca un copil din sistemul de protecție socială să poată fi adoptat, este obligatoriu, conform legii, să se încerce reintegrarea acestuia în familia sa biologică (părinți, rude) și numai dacă aceasta nu este posibilă, se inițiază demersurile în vederea adopției. În toată această perioadă, copilul este îngrijit în familia unui asistent maternal profesionist.
„Informăm persoanele interesate de adopția unui copil că este necesar să se adreseze Compartimentului Adopții și Postadopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu,Str. Mitropoliei nr.2 Sibiu, tel 0751/174418, pentru a primi informații în legătură cu acest aspect” – este mesajul transmis de sursa citată.
Primul pas pentru a putea adopta este obţinerea atestatului de adoptator/ familie adoptatoare, pentru care este obligatorie parcurgerea următorilor paşi:
1. Informarea prealabilă. Persoana/familia este informată despre documentaţia necesară, demersurile şi durata procedurilor adopţiei interne întocmindu-se un raport de informare în acest sens.
2. Depunerea cererii de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie adoptatoare. Solicitantul depune cererea (cerere tip) şi actele prevăzute de legislaţie la direcţia unde îşi are domiciliul.
3. Parcurgerea procesului de evaluare. Se realizează prin întâlniri şi discuţii cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse a acestuia/acesteia, cu alte persoane care pot furniza informaţii relevante, precum şi prin întâlniri de grup, în cadrul etapei de pregătire.
Cuprinde următoarele etape:
• evaluarea socială,
• evaluarea psihologică,
• pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte.
4. Întocmirea raportului final de evaluare. Raportul se comunică adoptatorului/familiei adoptatoare. În cazul unui răspuns nefavorabil al evaluării, adoptatorul/familia adoptatoare poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare, contestaţia se depune la direcţia care a realizat evaluarea.
5. Emiterea dispoziţiei şi după caz, a atestatului. În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul de 5 zile, se emite dispoziţia şi după caz, atestatul.
Adoptatorii/familiile adoptatoare NU își pot alege copilul.
Potrivirea între familie și copil se stabilește în funcție de caracteristicile copiilor declarați adoptabili și de criteriile pentru care au fost atestați adoptatorii/familiile adoptatoare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*