Ce categorii de persoane sunt supuse evaluării capacității de muncă la Spitalul Militar

Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul Clinic Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu evaluează capacitatea de muncă în vederea stabilirii aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în sistemul administrației penitenciare/pentru a urma instituții militare de învățământ sau, după caz, a gradului de invaliditate.

Foto: Arhivă

Sunt supuse evaluării capacității de muncă următoarele categorii de persoane din județele arondate spitalului, respectiv Sibiu, Alba și Hunedoara:

Cadrele militare în activitate, soldații și gradații profesioniști, politiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

Cadrele militare trecute în rezervă/retragere, soldații și gradații profesioniști trecuți în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, polițiștii si funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;

Candidații liceelor militare și cei ai școlilor militare/școlilor de agenți de poliție sau studenții unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publica și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în cazuri speciale;

Soțul supraviețuitor, în rezervă sau în retragere, încadrat în grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmaș.

„Activitatea de expertiză medico-militară este reglementată de Ordinul M.66/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. În anul precedent, în cadrul comisiei de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul Clinic Militar de Urgență “Dr. Alexandru Augustin” Sibiu au fost evaluate aproximativ 900 de persoane.”, a apreciat preşedintele comisiei, dr. Elena-Corina Groparu, medic primar, Expertiză Medicală și Recuperarea capacității de muncă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*