Ce au găsit inspectorii la controlul în supermarketuri-le din Sibiu

În perioada 11 martie – 15 martie 2024 s-a desfăşurat Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activitate în centre comerciale (supermarket, hipermarket) în domeniul ”Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor” – cod CAEN 47.

În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au efectuat controale la 30 angajatori care își desfășoară activitatea în domeniul vizat.

În domeniul relațiilor de muncă au fost depistate 2 persoane care prestau activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, fapt pentru care s-a acordat 1 amendă în valoare de 20.000 lei.

Au mai fost aplicate 1 amendă în valoare de 1.500 lei și 15 avertismente pentru nerespectarea prevederilor Codului muncii privind timpul de muncă, respectiv 21 de  avertismente pentru nerespectarea altor prevederi legale.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost acordate 5 amenzi în cuantum de 22.000 lei și 48 avertismente.

În urma controalelor au fost dispuse un număr de 108 măsuri de remediere a deficiențelor. Neconformitățile constatate în cadrul controalelor efectuate au constat în principal în neinformarea I.T.M. Sibiu asupra prestatorului Revisal, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea zilelor libere de sărbătoare legală, dosare de personal incomplete, lipsa dovezii achitării drepturilor salariale, transmiteri eronate/incomplete în Revisal, angajatorul nu a respectat prevederile legale privind primirea la muncă a salariaților în perioada în care aceștia au contractul individual de muncă suspendat, evaluarea riscurilor incompletă pentru lucrător comercial, lipsa atribuțiilor SSM în fișa postului, control medical incomplet pentru lucrătorii care, pe lângă activitatea de bază, conduc și mașina firmei, instrucțiunii proprii SSM incomplete.

”Încurajăm angajatorii din sectorul comercial să acorde o atenție deosebită respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți salariații”, spune Stănilă Alexandru Marius, inspector șef I.T.M. Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*