CCD Sibiu: Formarea continuă a cadrelor didactice, un instrument esențial în procesul de transformare a sistemului educațional

Pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a actului educațional, formarea continuă se derulează cu obiectivul de a facilita demersul didactic, din planul clasic, față în față, în cel hibrid – blended learning, explică reprezentanții Casei Corpului Didactic (CCD) Sibiu.

Cursuri

Astfel, în luna martie, Casa Corpului Didactic Sibiu a continuat implementarea de activități pentru sprijinul cadrelor didactice în domeniul formării continue și al dezvoltării profesionale. Peste 250 de cadre didactice au participat la cursurile de formare acreditate și avizate, organizate exclusiv online: „Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară”, „Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar”, „Managementul incluziunii școlare”, „Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școlii”, „Strategii de optimizare a activităților educative și a orelor de consiliere și orientare”. De asemenea, tot în mediul virtual s-au derulat și stagiile de formare adresate cadrelor didactice din învățământul primar și cel gimnazial din județul Sibiu în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Ateliere

În cadrul activităților metodice și culturale, au fost organizate, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, „Atelierele digitale” care vizează crearea de resurse educaționale și dezvoltarea de competențe digitale ale cadrelor didactice, prin utilizarea aplicațiilor Mentimeter, Classroomscreen și Google Forms, totalizând un număr de 232 de participanți. Profesorii de istorie din județul Sibiu au participat la două webinarii pe tematica optimizării activităților de evaluare la examenele naționale.

Parteneriat

În parteneriat cu ZfA (Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen, Germania), prin consilierul de specialitate Annette Richter-Judt și Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, s-au derulat, în 4 și 18 martie, două activități pe tema examenului lingvistic în limba germană, în cadrul cărora s-a realizat informarea profesorilor și a elevilor despre structura acestui tip de examen, precum și o simulare a probei orale a examenului DSD.

Expoziții

La Biblioteca CCD au fost organizate expoziții tematice ce pot fi vizitate și virtual, pe site-ul instituției: „Scriitorul lunii martie: Mircea Eliade”, expoziția tematică de carte și articole de revistă „22 martie – Ziua Internațională a Apei”.  În holul instituției au fost expuse publicului lucrări ale copiilor Grădinița cu program prelungit „Căsuța poveștilor” din Sibiu, reunite sub titlul „Primăvara în chip de copil”. Creativitatea și talentul a peste 150 de elevi din județul Sibiu și nu numai au făcut obiectul unei expoziții virtuale, organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Desenele, realizate sub îndrumarea profesorilor coordonatori, au încercat să reliefeze importanța apei pentru viață și să sensibilizeze toate generațiile pentru protejarea ei, ca resursă a pământului.

Simpozion de sezon

Luna martie s-a încheiat printr-o activitate culturală, un simpozion dedicat femeii, intitulat „Femeia în literatură”. Într-o atmosferă relaxantă și degajată, 36 de cadre didactice și bibliotecari școlari au reliefat imaginea femeii în prezentările presărate cu recitări de poezie, atât din creația marilor poeți, cât și din creația proprie. Au fost trecute în revistă femeile care au câștigat premiul Nobel de-a lungul anilor în diferite domenii, dovedind că femeile pot străbate cu succes drumul anevoios al afirmării.

Proiecte

În ceea ce privește implementarea celor patru proiecte POCU în care Casa Corpului Didactic Sibiu este beneficiar sau partener, activitățile programate s-au derulat conform graficului în cadrul proiectelor „Fii practic – mergi la şcoală!” și „EDuCaT- Educaţie Durabilă, de Calitate pentru Toţi”, iar proiectul „EDICA – Educaţie-Dezvoltare Instituţională-Capacitate Administrativă” este suspendat din luna noiembrie 2020 până în luna aprilie a acestui an.

„Pentru diseminarea activităților din această perioadă a fost lansată invitația de publicare în revista Magister a Casei Corpului Didactic din Sibiu a unor materiale despre practici educaționale derulate în mediul online, activități derulate în cadrul programului «Săptămâna altfel», diseminări din cadrul proiectelor Erasmus+, proiecte educaționale, precum și alte materiale care oferă perspective creative și inovatoare asupra activității didactice“, a precizat prof. metodist Camelia Vancu.

Peste 3.500 de elevi din toată țara, în concurs

Cea de a VI-a ediție a Festivalului „CDIdei în cărți”, un proiect al Casei Corpului Didactic Sibiu, a continuat cu etapa de înscriere a echipelor de elevi din unitățile de învățământ. La finalul perioadei de înscriere, în cadrul proiectului s-au angajat să se implice 16 case ale corpului didactic din țară partenere, 209 unități de învățământ din 27 de județe, 544 de cadre didactice, bibliotecari școlari și responsabili CDI care vor coordona cele 1.184 de echipe de elevi (în total, 3.552 de elevi). În aprilie, calendarul proiectului cuprinde activitatea de lectură a cărților selectate și elaborarea de produse, în vederea participării la etapa județeană/regională, organizate în luna mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*