Cadre didactice de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Sibiu se vor perfecționa în Italia

În perioada 22 – 27 aprilie 2024, patru cadre didactice din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Sibiu vor participa la  a doua mobilitate din cadrul Proiectului  Erasmus+ „Împreună Reușim!”, proiect aprobat de Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării profesionale.

Foto: CSEI nr.2 Sibiu

Principalul obiectiv al mobilității din cadrul Proiectului  Erasmus+ „Împreună Reușim!” este formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice la cursuri în străinătate, contribuind astfel la îmbunătățirea competențelor profesionale, la creșterea calității actului educațional și la diversificarea ofertei educaționale.

Formarea cadrelor didactice va avea loc la Europass Teacher Academy din Florența, Italia, o prestigioasă instituție cu tradiție în formarea cadrelor didactice. Cursul „Strategii de succes pentru predarea elevilor cu nevoi speciale în fiecare clasă” este structurat în activități care vor dura cinci zile și răspunde nevoilor profesorilor care lucrează cu copii sau elevi cu cerințe educative speciale, oferind metode, strategii și instrumente de predare și evaluare specifice acestora. Prin discuții pe baza studiilor de caz, precum și prin schimbul de bune practici și instrumente TIC, participanții vor înțelege și vor face față provocărilor cheie ale educației speciale.

Cursul îi va ajuta pe participanți să dobândească o mai bună înțelegere a problemelor legate de predare și învățare în contexte speciale, de integrare și incluziune, să identifice barierele și resursele necesare pentru a aborda cu succes nevoile de învățare și educație ale elevilor în mod eficient și funcțional.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*