Bugetul comunei Șelimbăr pe anul 2023 este supus dezbaterii publice pe site-ul primăriei, urmând să fie votat de consilieri într-o ședință extraordinară care va fi convocată pe parcursul săptămânii viitoare.

Proiectul de buget arată un total de 59,8 milioane de lei, din care 80% sunt venituri locale, provenite din impozite și taxe locale și cote defalcate din impozitul pe venit.

„Ponderea mare a veniturilor proprii, raportat la sumele transferate de la bugetul de stat (sume defalcate din TVA) indică o independență financiară și o autonomie a bugetului local, precum și o bună gestionare a resurselor financiare”, se precizează în prezentarea bugetului pe acest an.

42% din cheltuielile totale aferente anului 2023 sunt destinate investițiilor, iar diferența de 58% pentru cheltuieli curente (iluminat public, activitatea culturală, sportivă și de agrement, întreținere parcuri și zone verzi, reparații străzi, reparații și dotări la unitatea de învățământ de stat Șelimbăr, funcționarea serviciilor / compartimentelor din cadrul primăriei Comunei Șelimbăr)”, se mai arată în document.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în valoare de 24,96 milioane de lei, iar cel mai mare procent este destinat capitolului „transporturi” – 52%.

„Ponderea cea mai mare a cheltuielilor de investiții a fost alocată în domeniul transportului, respectiv a infrastructurii rutiere, urmată de domeniul educație, a serviciilor de dezvoltare publică (rețele de apă, canalizare, iluminat public)”, se precizează în prezentarea proiectului de buget.