Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, prezentă la evenimentul „Future of Europe for Public Libraries”

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a fost reprezentată zilele trecute la „Future of Europe for Public Libraries” – Digital Camp, eveniment organizat prin inițiativa „Public Libraries 2030” (rețea de biblioteci publice din Europa), cu susținerea mai multor parteneri internaționali, în cadrul unui proiect Erasmus+.

Foto: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu 

Evenimentul s-a desfășurat sub coordonarea Bibliotheek De Krook, din Gent, Belgia, în perioada 6-7 martie 2023 și a cuprins numeroase expuneri, întâlniri de lucru și ateliere de dezbateri. Programul a fost unul dens și bogat în informații valoroase. Sesiunile informative și activitățile interactive din cadrul atelierelor au cuprins discuții utile privind viitorul bibliotecilor publice din Europa în contextul digitalizării. Depășind paradigma tradițională, acestea devin platforme strategice în realizarea priorităților europene în ceea ce privește incluziunea și activarea cetățenilor, dar și spații culturale capabile să ofere medii de interacțiune moderne, adecvate intereselor și nevoilor membrilor comunității.

Alături de reprezentanții instituțiilor organizatoare, la eveniment au participat bibliotecari din Cehia, Danemarca, Estonia, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, România și Slovenia. Din România, singura instituție participantă a fost Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.

Participanții au urmărit cu interes prezentările referitoare la inovațiile aduse de progresul digital, sustenabilitatea lumii digitale, dar și la competențele digitale necesare în societatea contemporană. De asemenea, evenimentul organizat a oferit participanților plăcutul prilej de a face turul bibliotecii publice din Gent, Bibliotheek De Krook, pregătit cu generozitate de organizatori, și de a vizita Boekentoren (BookTower), la Biblioteca Universității din Gent, una dintre clădirile emblematice ale orașului și capodoperă a arhitecturii moderne locale, care adăpostește în prezent peste trei milioane de publicații.

„Atelierele organizate în mai multe grupuri de lucru au fost pentru noi o bună ocazie de a înțelege cum se petrec lucrurile în alte biblioteci europene, dar și de a disemina aspecte din activitatea bibliotecii noastre. Am observat că multe dintre bibliotecile publice europene, în special cele mari și cu tradiție, oferă deja utilizatorilor și publicului larg oportunități multiple de accesare, regăsire și utilizare a resurselor și informațiilor necesare, dar și spații alternative de interacțiune, studiu sau relaxare. Majoritatea bibliotecilor organizează și promovează acțiuni și evenimente destinate tuturor categoriilor de public, se mobilizează pentru identificarea unor surse alternative de finanțare și încearcă să își adapteze serviciile noilor cerințe și tendințe. Evenimentul ne-a oferit oportunitatea de a afla și schimba informații folositoare și de a înțelege că ne putem alinia treptat cu practicile de lucru din alte țări.”, a transmis, în urma participării la eveniment, Alexandrina Aldea, bibliotecară în cadrul Bibliotecii ASTRA Sibiu, instituție care se bucură de susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.

Alte aspecte abordate în cadrul evenimentului „Future of Europe for Public Libraries” au fost cele referitoare la transformările produse de evoluția digitală și la redefinirea rolului și locului bibliotecilor publice în societatea contemporană și în cea a viitorului: transformare/ inovare/ incluziune digitală; evidențierea nevoii de reînnoire, adaptare și reinventare a bibliotecilor astfel încât să se armonizeze cu exigențele publicului contemporan; utilizarea înțeleaptă a inteligenței artificiale; consolidarea cadrelor de colaborare între diferiți actanți din comunitate; necesitatea existenței unor parteneriate în zona public-privată; remodelarea percepției publicului și a atitudinii civice cu privire la bibliotecile publice; regândirea spațiilor bibliotecilor astfel încât acestea să ofere utilizatorilor noi oportunități de lucru în colaborare, de învățare sau dobândire de abilități (makerspaces); facilitarea accesului la medii sigure și neutre de întâlnire, comunicare, cercetare, învățare, instruire sau relaxare; înțelegerea și promovarea rolului pe care îl au bibliotecile publice în recunoașterea și combaterea fenomenului dezinformării; necesitatea definirii unor seturi standardizate de competențe și abilități pentru bibliotecarii care lucrează în bibliotecile publice din Europa; cunoașterea și asimilarea informațiilor privind exemplele de bune practici din bibliotecile europene.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*