Au dat o raită prin fabricile de pâine și au găsit nereguli

În perioada 09 aprilie – 12 aprilie 2024 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă SIBIU s-a desfăşurat Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități din domeniul ” fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase”.

FOTO: arhivă

Inspectorii de muncă au făcut 44 controale la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul vizat.

În domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 2 amenzi în cuantum de 5.300 lei și 5 avertismente pentru nerespectarea prevederilor Codului muncii privind timpul de muncă, și 3 avertismente pentru nerespectarea altor prevederi legale.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost acordate 3 amenzi în cuantum de 12.000 lei și 54 de avertismente. În urma controalelor au fost dispuse un număr de 75 măsuri de remediere a deficiențelor.

Neconformitățile constatate în cadrul controalelor efectuate au constat în principal în nerespectarea prevederilor art.8, alin (2) din H.G 905/2017, nerespectarea art.175, alin 1, lit.(d) din Legea 367/2022, neacordarea salariului minim brut specific domeniului alimentar, netransmiterea în REGES a contractului individual, neasigurarea funcționării permanentă și corectă a dispozitivelor de protecție, neefectuarea de noi determinări de noxe profesionale, instruire necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă.

„Prin fiecare acțiune de control, Inspectoratului Teritorial de Muncă SIBIU, urmărește atât creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile Relațiilor de Muncă și Sănătății și Securității în Muncă, cât și eliminarea neconformităților constatate, aplicând măsuri obligarorii pentru remedierea acestora și sancțiuni contravenționale corespunzătoare”, spune Stănilă Alexandru Marius, inspector șef I.T.M. Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*