Aproape 5000 de șomeri înregistrați la AJOFM la sfârșitul lunii februarie

La sfârșitul lunii februarie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 4.789 șomeri (din care 2.341 femei), rata șomajului fiind de 2,43%, mai mare cu 0,26 pp decât valoarea înregistrată în luna februarie 2024.

Foto: Arhivă

Din totalul de 4.789 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 987 erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 3.802 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.433 șomeri provin din mediul rural și 1.356 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4789
< 25 ani 585
între 25-29 364
între 30-39 1051
între 40-49 1225
între 50-55 679
peste 55 ani 885

 

Șomerii cu primare sau fără studii (45,85%), au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu , urmat de cei cu studii gimnaziale 25,80%, 12,15% cu studii profesionale, 11,10% cu studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 5,07% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.021 persoane foarte greu ocupabile, 1.916 greu ocupabile, 1.722 mediu ocupabile, iar 130 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*