APEL DE SELECȚIE PENTRU MĂSURILE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI  „ȚARA OLTULUI”

 Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” anunță lansarea celei de a sasea sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura din Strategia De Dezvoltare Locală  a teritoriului  „Țara Oltului” –  M19/6A/1 – „Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca”

Data lansării apelului de selecție: 21.01.2021

Data limita de depunere proiecte: 30.01.2021

 

Nr. crt. Denumire apel* Denumirea și tipul măsurii Alocarea indicativă apel

(euro)

Alocare totală prevăzută în SDL

(euro)

Cuantum sprijin

(euro)

Beneficiari eligibili
1 6/M19/6A/1 – 6/21 -30.01.2021 Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă” 24.000,00 Euro 488.000,00 Euro 24.000 Euro

 

·     Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

·     Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

·     Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală “Țara Oltului” din comuna Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 13:00  posta sau prin curier.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii se pot obține la sediul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA OLTULUI – Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00

Atenție !

 Sesiunea se poate închide înainte de data limită dacă vor fi depuse proiecte în valoare de cel putin 110% din fondul alocat pe sesiune (nu mai putin de 5 zile lucratoare de la data lansării apelului). 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Țara Oltului pentru măsura M19/6A/1 – „Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca” pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Țara Oltului http://taraoltului.ro/.

 

La sediul GAL Țara Oltului este disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Coordonator  animare teritoriu:               

Berghia Liliana – Arpaşu de Jos, Cârta, Cârtişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Turnu Roşu, Boiţa cu satele apartinatoare Boisoara, Caineni, Titesti cu satele apartinatoare –tel: 0743276461

Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului”

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*