Apă Canal, precizări despre calitatea apei brute din Râul Sadu

Referitor la informațiile care circulă în mediul online, dar și în presa locală despre calitatea apei brute din sursa Râul Sadu, la care este ataşată şi o adresă oficială, pe care APĂ CANAL SIBIU a înaintat-o către instituțiile locale abilitate, compania face următoarele precizări:

„Calitatea apei potabile furnizată de APĂ CANAL SIBIU în întreaga arie de operare este una foarte bună şi se încadrează în toți parametrii prevăzuți în legea potabilității.

Scrisoarea în cauză reprezintă o inițiativă de mobilizare a instituțiilor statului, împreună cu APĂ CANAL SIBIU, de întrajutorare a comunității din Râul Sadului, în scopul realizării unui sistem de colectare-tratare a apelor uzate menajere, provenite din aria respectivei localități.

Adresa respectivă nu reprezintă în nici un caz o alarmare asupra unei eventuale contaminări a calității apei potabile, ci este mai degrabă o îngrijorare manifestată față de calitatea viitoare a acestei surse de apă şi un imbold la demararea unor măsuri administrative necesare, în vederea soluționării pe viitor a acestei potențiale probleme”, precizează compania.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*