Anunț „SC CIS GAZ Proprietăți”

„S.C. CIS GAZ PROPRIETATI S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) Copsa Mica” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) Copsa Mica” propus a fi amplasat în judeţul Sibiu, Copsa Mica, str. Uzinei, nr. 2, jud. Sibiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, în zilele de luni – joi, orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Sibiu.”

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*