Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Marpod

Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: MARPOD

Sectoare cadastrale: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 22, 23 și 44 

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 22, 23 și 44 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 25.04.2024

Data de sfârșit a afișării: 24.06.2024

Adresa locului afișării publice: Localitatea MARPOD, Strada Principala, nr. 327.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei MARPOD.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei

Comunei Marpod de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*