Anunt organizare licitatie – construire hala

Achizitie “Achizitie Constructie tip hala cu suprafata construita de minim 216 mp, avand destinatia de centru reciclare si valorificare deseuri din lana”, aferente implementarii proiectului

“Centru reciclare si valorificare deseuri din lana”

co-finanțat de Ministerul Economiei cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cod poştal 010096, telefon: 0372492638, poştă electronică: economie.circulara@economie.gov.ro, cod fiscal 24931499, prin programul de finantare “Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară” în baza contractului de finanțare nr. 71/RUC/ME din 22.05.2023.

 

Proiectul se implementează în:

 Judet Sibiu, Comuna Seica Mare, Sat Seica Mare, str Rachitelor, FN, judetul Sibiu. Perioada de implementare a proiectului este: 15.03.2024-31.05.2024.

Tip contract: prestari servicii –constructie, cod CPV 45213250-0. Valoarea estimată a contractului: 700 000,00 lei inclus TVA, din care ajutor de minimis de la bugetul de stat – 595 000,00 lei, conform cap.4.1 din Devizul General HG907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Adresa de depunere a ofertelor: Sat Seica Mare, Comuna Seica Mare, strada Rachitelor, nr.499, jud. Sibiu, cod poștal 55725, Romania.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 15.03.2024, ora 12:00. Operatorul economic (ofertantul) va examina cu atenţie documentația de atribuire/specificaţiile tehnice și va respecta minim criteriile obligatorii de calificare și selecție.

Proiect obţinut cu sprijin financiar de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei. Persoana de contact: Novac Eugenia, e- mail: muzsicmariana@yahoo.ro;ucamarius@yahoo.com, tel. 0723137754, 0785504181

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*