ANUNȚ licitație intermediară pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior – Direcția Silvică Sibiu

Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie intermediară pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a statului și a altor deținători, pentru anul de producţie 2024.

Data şi ora desfășurării licitației: 30.05.2024  începând cu ora 1000.

Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică a Direcţiei Silvice Sibiu, disponibilă la adresa https://sibiu.piciorrnp.ro/.  

Tipul licitaţiei: licitaţie electronică.

Licitaţia electronică este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 23.05.2024 începând cu ora 1000.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie: 22.05.2024 ora 1630 .

Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite DOAR  prin poștă electronică, la adresa: licitatie.picior.sibiu@gmail.com, într-un singur fișier format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului.

Documentațiile care nu respectă condițiile de mai sus nu vor fi admise la preselecție.

Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro.

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei sau de pe website-urile: www.rosilva.ro și www.dssibiu.ro, înecpând cu data de 17.05.2024.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier – telefon: 0269/232981, fax: 0269/241804, email: licitatie@sibiu.rosilva.ro.

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*