Anunț la începutul proiectului: “Dezvoltarea și introducerea în producție a unei platforme inovative de relaxare și îmbunătățire a somnului“

Inoveris Solutions SRL este Beneficiarul proiectului cu titlul “Dezvoltarea și introducerea în producție a unei platforme inovative de relaxare și îmbunătățire a somnului”. Acest proiect se desfășoară în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu“Cluj Napoca.

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Apel POC/163/1/3/ Proiect tehnologic inovativ, având codul SMIS 121087.

Obiectivul general al proiectului este stimularea întreprinderii Inoveris Solutions SRL prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare, în vederea validarii unui produs inovativ semnificativ îmbunătățit, prin diversificare și lansarea în producție a acestuia.

Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni, respectiv 29.09.2021 – 29.12.2023.

Locația de implementare a Beneficiarului: Municipiul Sibiu, Str. Nouă, Nr. 44, Cod poștal 550257

Valoarea totală a proiectului este de 8.185.199,69 lei, cu valoare totală eligibilă este de 7.211.822,36 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 4.612.113,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 813.902,34 lei), iar valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului  este de 1.785.806,75 lei. Valoarea neeligibilă (inclusiv TVA) este de 973.377,33 lei.

Rezultate previzionate ale proiectului: analize, rapoarte, planificări de cercetare, rapoarte de testare, fișe cu propuneri de optimizare a produsului din punct de vedere tehnic, înterfețe simulate pentru comunicații și transfer de date, produs semnificativ îmbunătățit din punct de vedere al tehnologiilor generice utilizate, achiziții realizate, deplasări la conferințe științifice în vederea diseminării rezultatelor, publicații științifice, noi cercetători angajați în entitățile care beneficiază de sprijin, cereri de brevete.

Date de contact: SC Inoveris Solutions SRL – info@inoveris.eu; telefon Manager de Proiect 0745462827

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*