Anunț de Licitație – Direcția Silvică Sibiu

Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie intermediară pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare.

Data şi ora desfășurării licitației: 18.05.2023  începând cu ora 1000.

Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitație electronică disponibilă la adresa https://sibiu.fasonatrnp.ro/ .

Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ

Data şi ora organizării preselecției: 11.05.2023 începând cu ora 1000.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție şi înscrierea la licitaţie: 10.05.2023 ora 1630

Lista loturilor de material lemnos fasonat care se licitează şi preţul de pornire a licitației pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro și www.dssibiu.ro începând cu data de 05.05.2023.

Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite doar  prin poștă electronică, la adresa: licitatie.fasonat.sibiu@gmail.com, într-un singur fișier format .pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comp. Producție – telefon: 0269242411 int.116,  email: productie@sibiu.rosilva.ro.

 

DIRECTOR,                                               DIRECTOR ECONIMIC,

ILIE TROANCĂ                                              ADRIAN APOLZAN

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*