Anunț de început implementare proiect “Centru reciclare și valorificare deșeuri din lână”

Societatea Oita Barsana SRL cu sediul în, Judet Sibiu, Comuna Seica Mare, Sat Seica Mare, str Rachidelor, nr 499, CUI 47478088 derulează, începând cu data de 30.09.2023, proiectul cu titlul “Centru reciclare si valorificare deseuri din lana”, co-finanțat de Ministerul Economiei cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cod poştal 010096, telefon: 0372492638, poştă electronică: economie.circulara@economie.gov.ro, cod fiscal 24931499, prin programul de finantare “Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară” în baza contractului de finanțare nr. 71/RUC/ME din 22.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 1.050.000 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 892.500 lei. 

Proiectul se implementează în:

  • Judet Sibiu, Comuna Seica Mare, Sat Seica Mare, str Rachidelor, FN

Perioada de implementare a proiectului este: 30.09.2023-31.05.2024.

Obiectivul general al proiectului este: Colectarea si reciclarea deseurilor de lana provenite din industria agrara,respectiv transformarea lanii de oaie in baloti de lana pentru a fi utilizati ca si materie prima in industria textila si/sau ca si material izolator in constructii

Proiect obţinut cu sprijin financiar de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană de contact: Novac Eugenia

Funcție: Administrator,

Tel. 0723.137.754, e-mail: muzsicmariana@yahoo.com

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*