Anunţ de atribuire a pajiștilor disponibile aparținând domeniului privat al Comunei Sadu

Foto: Facebook Comuna Sadu

PRIMĂRIA COMUNEI SADU 

 1. 6.375 / 12.04.2023

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A PAJIȘTILOR DISPONIBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI SADU

PRIMĂRIA COMUNEI SADU 

organizeaza în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 40/ 2023 în data de 27.04.2023, la sediul instituţiei

 ȘEDINȚA DE ATRIBUIRE/ ÎNCHIRIERE 

A PAJIŞTILOR (PĂŞUNILOR) DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI SADU

 1. Informaţii generale privind locatorul

COMUNA SADU, cu sediul în Sadu, str Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, Cod Unic de Identificare 4241222, cont nr. RO57TREZ5765006XXX012111 deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentata legal prin primar IVAN VALENTIN DUMITRU IOAN.

 1. Informații generale privind obiectul inchirierii

Obiectul închirierii îl constituie pajiştile (păsunile) disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Sadu, conform tabelului de mai jos.

Nr.

crt.

Denumire trup păşune Specia de animale CF Suprafaţa – ha disponibila pentru inchiriere Încărcătura optimă Producția de masă verde la ha Preț minim al chiriei
1 Muma ovine 1017736 Sadu, 107725 Sadu 38.83 194 3-5 tone 9707,5 lei
2 Prejba ovine 114689 Cisnadie,

107743 Sadu

79.21 396 3-5 tone 19.802,5 lei
3 Vaca ovine 107743 Sadu 60.09 300 3-5 tone 15.022,5 lei
4 Oancea ovine 107743 Sadu 25.35 127 3-5 tone 6.337,5 lei
5 Braneasa 1 ovine 114677 Cisnadie 48.14 241 3-5 tone 12.035 lei
6 Sulita ovine 107743 Sadu 21.82 109 3-5 tone 5.455 lei
7 Pe Rau in Sus bovine 107728 Sadu, 107733 Sadu 68.67 48 0-8 tone 16.053,68 lei
8 Curatele bovine 107741 Sadu, 107731 Sadu

107726 Sadu

131.83 92 0-12 tone 34.310,32 lei
9 TOTAL 473,94 ha

Procedura aplicată

 1. a) Atribuirea directă:
 • către asociațiile patrimoniale ale membrilor colectivităților locale, proprietari de animale înscrise în RNE, cu respectarea dreptului de preferință pentru lotul de pășune pentru care depune documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarat admis;
 • către persoane fizice sau juridice , în cazul în care pe un lot de pășune este un singur solicitant care depune documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarat admis;
 1. b) Licitație cu strigare, dacă este cazul:
 • către asociațiile patrimoniale ale membrilor colectivităților locale în situația în care pe un lot de pășune sunt înscrise 2 sau mai multe asociații patrimoniale ale membrilor colectivităților locale, proprietari de animale înscrise în RNE, care depun documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarate admise;
 • către persoane fizice sau juridice, în situația în care pe un lot de pășune sunt înscriși 2 sau mai mulți solicitanți eligibili, care depun documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarați admiși.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai mare oferit.

Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţiei publice, deschisă, competitivă, cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Pasul de licitaţie este de 100 lei, iar câştigător va fi desemnat ofertantul care licitează cel mai mare preţ.

Se fac următoarele precizări:

 • Un solicitant, indiferent de statutul juridic, poate depune un singur dosar care cuprinde documentele de calificare pentru un singur trup de pășune disponibil.
 • În cazul în care pentru un lot de pășune disponibil sunt admiși o asociație patrimonială a membrilor colectivității locale și o persoană fizică/juridică, atribuirea se va face cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale.
 • garanţia de participare se achită la casieria Primăriei Comunei Sadu în valoare de 1000 lei, iar taxa de participare la licitaţia publică deschisă este în cuantum de 100 lei.
 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire
 2. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire

Potentialii solicitanți pot ridica documentaţia de atribuire de la sediul Primariei Comunei Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr 36, judeţul Sibiu in perioada 13.04.2023, ora 11:00 pana cel tarziu în data de 26.04.2023, ora 16.00.

 1. Documentaţia de atribuire se ridică de la compartimentul registratură din cadrul Primăriei.
 2. Documentaţia de atribuire se ridică gratuit.
 3. Informaţii privind dosarul de participare
 4. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 26.04.2023, ora 16:00, conform calendarului procedurii. Primirea si inregistrarea dosarelor la sediul Primariei: în timpul programului de activitate.
 5. Adresa la care trebuie depuse ofertele este comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr 36, judeţul Sibiu.
 6. Dosarul de calificare se depune într-un singur exemplar și cuprinde documentele prevăzute în caietul de sarcini.
 7. Data şi locul la care se va desfăşura ședința de atribuire

Deschiderea dosarelor, admiterea solicitanților eligibili și atribuirea directă: 27.04.2023, ora: 10:00 în Sala de ședințe a Primariei Comunei Sadu.

Licitatie cu strigare cu pas, unde este cazul: 27.04.2023 ora 12:00 pâna la finalizare, va avea loc in Sala de ședințe a Primariei Comunei Sadu.

 1. Denumirea instanţelor competente în soluţionarea eventualelor contestatii: Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi Tribunalul Sibiu

Primar,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan

Administrator public,

Rotărescu Ioan-Marius

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*