ANUNŢ de atribuire a pajiștii disponibile aparținând domeniului privat al comunei Sadu

PRIMĂRIA COMUNEI SADU

organizeaza în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 37/ 2024, la sediul instituţiei în data de 04.06.2024 

ȘEDINȚA DE ATRIBUIRE/ ÎNCHIRIERE

A PAJIŞTII (PĂŞUNII) ”GALIȚA” AFLATĂ ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI SADU

 1. Informaţii generale privind locatorul

COMUNA SADU, cu sediul în Sadu, str Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, Cod unic de identificare 4241222, cont nr. RO57TREZ5765006XXX012111 deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentata legal prin primar IVAN VALENTIN DUMITRU IOAN. 

 1. Informații generale privind obiectul inchirierii

Obiectul închirierii îl constituie pajiștea (păsunea) disponibilă, aflată în proprietatea privată a comunei Sadu, conform tabelului de mai jos.

Nr.

crt.

Denumire trup păşune Specia de animale CF Suprafaţa – ha disponibila pentru inchiriere

 

Încărcătura optimă Producția de masă verde la ha Preț minim al chiriei
1 Galița bovine 107752 Sadu 8,9 ha 0,6 UVM/ ha 3-5 tone 1.602 lei
  TOTAL 8,90 ha

Procedura aplicată

 1. a) Atribuirea directă:
 • către asociațiile patrimoniale ale membrilor colectivităților locale, proprietari de animale înscrise în RNE, cu respectarea dreptului de preferință pentru care depune documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarat admis;
 • către persoane fizice sau juridice, în cazul în care pentru lotul de pășune este un singur solicitant care depune documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarat admis;
 1. b) Licitație cu strigare, dacă este cazul:
 • către asociațiile patrimoniale ale membrilor colectivităților locale în situația în care pe lotul de pășune sunt înscrise 2 sau mai multe asociații patrimoniale ale membrilor colectivităților locale, proprietari de animale înscrise în RNE, care depun documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarate admise;
 • către persoane fizice sau juridice, în situația în care pe lotul de pășune sunt înscriși 2 sau mai mulți solicitanți eligibili, care depun documentele de calificare și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fiind declarați admiși.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai mare oferit.

Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţiei publice, deschisă, competitivă, cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Pasul de licitaţie este de 100 lei, iar câştigător va fi desemnat ofertantul care licitează cel mai mare preţ.

Se fac următoarele precizări:

 • În cazul în care pentru lotul de pășune disponibil sunt admiși o asociație patrimonială a membrilor colectivității locale și o persoană fizică/juridică sau mai  multe, atribuirea se va face cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale.
 • garanţia de participare se achită la casieria Primăriei Comunei Sadu în valoare de 1.000 lei, iar taxa de participare la licitaţia publică deschisă este în cuantum de 100 lei.
 • durata de închiriere este de 7 ani de la data semnării contractului de închriere, fiind valabil până la data de 31 decembrie al ultimului an de contract.
 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire
 2. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire

Potentialii solicitanți pot ridica documentaţia de atribuire de la sediul Primariei Comunei Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr 36, judeţul Sibiu în perioada 14.05.2024 până cel târziu în data de 03.06.2024, ora 16.00.

 1. Documentaţia de atribuire se ridică de la compartimentul registratură din cadrul Primăriei.
 2. Documentaţia de atribuire se ridică gratuit.
 1. Informaţii privind dosarul de participare
 2. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 03.06.2024, ora 16:00. Primirea si inregistrarea dosarelor la sediul Primariei: în timpul programului de activitate.
 3. Adresa la care trebuie depuse ofertele este comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr 36, judeţul Sibiu.
 4. Dosarul de calificare se depune într-un singur exemplar și cuprinde documentele prevăzute în caietul de sarcini.
 1. Data şi locul la care se va desfăşura ședința de atribuire

Deschiderea dosarelor, admiterea solicitanților eligibili și atribuirea directă: 04.06.2024, ora: 12:00 în Sala de ședințe a Primariei Comunei Sadu.

Licitatie cu strigare cu pas, unde este cazul: 04.06.2024 ora 13:00 pâna la finalizare, va avea loc in Sala de ședințe a Primariei Comunei Sadu.

 1. Denumirea instanţelor competente în soluţionarea eventualelor contestatii: Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi Tribunalul Sibiu 

 

Primar,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan

 

Administrator public,

Rotărescu Ioan-Marius

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*