Amenzi de 124.000 de lei date de Garda Forestieră

Urmare a prejudiciului mare identificat de Garda Forestieră Brașov la Ocolul Silvic Sibiu – proprietatea comunei Boița, instituția a inițiat un plan de control imediat după finalizarea raportului de control, în baza căruia a început verificarea a zece agenți economici, care au avut legături comerciale cu exploatările forestiere din zona respectivă.

În cadrul acestor controale, lucrătorii Gărzii Forestiere Brașov au confiscat 22,42 metri cubi de lemn rotund rășinoase și 10,02 metri cubi lemn de foc de esență fag, precum și 3.177 metri cubi de materiale lemnoase, având o valoare totală de 1.138.677 lei. În urma neregulilor descoperite, s-au aplicat agenților economici 14 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 124.000 lei.

Garda Forestieră Brașov avertizează că, în perioada imediat următoare, va intensifica controalele în județul Sibiu pentru verificarea respectării legislației silvice în vigoare. Autoritățile au verificat contractele de achiziție masă lemnoasă pe picior încheiate cu DS Sibiu – proprietatea U.A.T. Boița, în anii 2014-2018, de agenții economici, îndeplinirea condițiilor de atestare a agenților economici pentru activitatea de exploatare forestieră, dar și proveniența, încărcarea online sau offline, după caz, în momentul începerii transportului materialelor lemnoase. Totodată, au fost verificate înscrierea corectă, la momentul începerii transportului/transbordării, în avizul de însoţire, a codului unic offline/online generat în SUMAL, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei și înscrierea corectă la destinație, în Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, a codului unic offline/online generat în SUMAL, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei (în cazul emiterii avizelor de însoţire primare pentru materialele lemnoase al căror volum este de până la 3,00 mc, rezultate în urma exploatării masei lemnoase şi care se transportă cu atelaje, obținerea și înscrierea corectă, în termenul de maximum 7 zile, a codului unic pe exemplarul 2 al fiecărui aviz emis). Totodată, consilierii au controlat dacă sunt îndeplinite de persoanele juridice obligațiile privind achiziţia de materiale lemnoase de la persoane fizice proprietari de pădure sau din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, a precizat inspectorul-șef Cristian-Vasilică Ignat.


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*