Activități de formare pentru cadrele didactice la Casa Corpului Didactic Sibiu

Adaptându-se noii realități pandemice din acest an școlar, Casa Corpului Didactic din Sibiu a stabilit, între direcțiile sale prioritare, diversificarea ofertei de formare continuă, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului educaţional, dezvoltarea de parteneriate comunitare pentru educație și formare, având la bază principiul învăţării pe tot parcursul vieţii, precum și asigurarea cadrului pentru ca instituția să devină un centru de resurse de formare și educaționale.

În contextul cadrului legislativ care prevede organizarea exclusiv în format online a activităților de formare, includerea în Oferta de formare continuă a 12 cursuri vizând predarea-învățarea-evaluarea în învățământul online, precum și pregătirea cursurilor de formare acreditate și avizate pentru derularea în format blended-learning au vizat corelarea ofertei cu prioritățile Ministerului Educației și Cercetării și cu nevoile resurselor umane din învățământul preuniversitar identificate la nivelul județului.

Având în vedere că, odată cu trecerea activităților didactice în mediul online, Casa Corpului Didactic Sibiu și-a asumat rolul de facilitator pe direcția adaptării la noile cerințe din sistemul de educație, eforturile au fost dirijate spre oferirea de activități ”suport” pentru predarea online. Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, în semestrul I al anului școlar 2020-2021 au fost organizate numeroase acțiuni în acest sens: webinarii de prezentare a aplicațiilor care pot fi utilizate în activitatea didactică, seminarii online pentru diseminarea de bune practici la nivelul disciplinelor – Instrumente digitale utile în predarea și evaluarea online, Exemple de bune practici-instrumente și aplicații pentru învățarea online, Atelierul pentru utilizarea platformelor online în activitatea didactică, Instrumente și tehnici digitale pentru învățământul special și special integrat utilizate în predarea online, Ateliere digitale, Provocări ale predării-învățării-evaluării în mediul online la nivel preșcolar, Educația prin artă și pentru artă. Activitățile metodice, precum și cursurile de formare organizate (Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară, Eficientizarea activitatii didactice utilizand instrumente online, Modernizarea şi eficientizarea activității personalului didactic și didactic auxiliar și prin utilizarea aplicațiior TIC Google și MS Office) au avut în vedere dezvoltarea competenței didactice și a abilităților digitale, dar și elaborarea de resurse educaționale pentru o bună predare-învățare-evaluare, în sistem blended learning/online.

Pe lângă furnizarea de cursuri din Oferta de formare proprie, CCD Sibiu a continuat colaborarea cu alte instituții de profil (case ale corpului didactic din țară, asociații cu profil educațional) pentru implementarea unor cursuri pe temtici diverse, precum managementului incluziunii școlare, abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar, dezvoltarea competențelor de utilizare a platformei Google Classroom.

Cursurile adresate cadrelor didactice din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED au continuat în mediul virtual, la nivelul județului Sibiu fiind organizate stagii de formare pentru 88 de cadre didactice din învățământul primar și cel gimnazial (la disciplinele Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Religie, Educație fizică și sport).

Astfel, la finalul semestrului I, peste 1.900 de cadre didactice, directori și personal didactic auxiliar au participat la activitățile de formare organizate de Casa Corpului Didactic din Sibiu.

În ceea ce privește implementarea celor patru proiecte POCU în care Casa Corpului Didactic Sibiu este beneficiar sau partener, activitățile programate s-au derulat conform graficului în cadrul proiectelor Fii practic – mergi la şcoală! și EDuCaT- Educaţie Durabilă, de Calitate pentru Toţi; în luna noiembrie s-a finalizat proiectul Competenţă, inovare şi profesionalism în educaţie, iar proiectul EDICA – Educaţie-Dezvoltare Instituţională-Capacitate Administrativă a fost suspendat din luna noiembrie 2020 până în luna martie a acestui an.

Pentru semestrul al II-lea al anului școlar în curs sunt programate activități de formare din Oferta de formare, avizată de Ministerului Educației și Cercetării în luna ianuarie 2021. De asemenea, tot în această lună, a demarat a VI-a ediție a Festivalului “CDIdei în cărți”, un proiect al Casei Corpului Didactic Sibiu, suspendat anul trecut, din cauza pandemiei COVID-19. Proiectul, în care s-au înscris peste 135 de unități de învățământ din 26 de județe, s-a adaptat la constrângerile actuale, propunând derularea online a activităților care se vor finaliza cu etapa națională, în perioada mai-iunie 2021.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*