Acreditare Erasmus în domeniul ”Formării Profesionale – Vet” pentru Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu

Colegiul Tehnic „Cibinium” din Sibiu a obținut ACREDITARE ERASMUS pentru mobilități Erasmus + în domeniul „Formării profesionale – VET”, pentru perioada 2023 – 2027.

Foto: Colegiul Cibinium Sibiu

În fiecare an de acreditare urmează să participe la mobilități câte 21 de elevi de liceu, de la cele trei calificări și anume: 7 elevi de la calificarea Tehnician în turism, 7 elevi de la calificarea Tehnician designer vestimentar și 7 elevi de la calificarea Coafor stilist. Fiecare grup de câte 7 elevi va fi însoțit de către un profesor. Elevii vor efectua 60 de ore de instruire practică  (10 zile) la agenți economici din UE. La mobilități se vor implica și elevi cu oportunități reduse, pentru care vor exista criterii de selecție diferite, pentru asigurarea egalității de șanse.

Anual vor participa și 3 profesori la activități de job shadowing, 30 ore (5 zile), câte un profesor care predă discipline tehnice de la fiecare calificare profesională.

Rezultatele activităților de mobilitate vor fi integrate în activitatea organizației. Se vor utiliza în școală portofoliile de practică și fișele de observație de la stagiul de practică din străinătate.

Aceste mobilități ale elevilor și cadrelor didactice au ca obiective:

  • îmbunătățirii competențelor profesionale, a competențelor cheie, reducerea absenteismului, prevenirea abandonului școlar, îmbunătățirea performanțelor școlare și creșterea motivației pentru grupul de elevi participanți la mobilitate;
  • îmbunătățirea competențelor profesionale a cadrelor didactice VET prin realizarea de stagii de job shadowing la agenți economici și licee tehnologice din UE;
  • consolidarea relației cu agenții economici existenți la nivel European și lărgirea rețelei de agenți economici parteneri din UE.

Foto: Colegiul Cibinium Sibiu

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*