24 de note de 10 la simularea examenului de bacalaureat. Cele mai multe la „Goga”

Ieri s-au comunicat rezultatele simulării examenului de bacalaureat.

Foto: Arhivă

În județul Sibiu au fost înscriși pentru simularea examenului de Bacalaureat 2024 un număr de 2.818 elevi.

Pe probe de examen, ponderea elevilor care au obținut notă de trecere (minim 5) este următoarea:

Proba E.a), limba și literatura română – 62,02% (1548 elevi), mai mare decât ponderea de la nivel național (60,13%)

Proba E.b), limba și literatura maternă – 79,41% (216 elevi), mai mică decât ponderea de la nivel național (84,08%)

Proba E.c), proba specifică profilului (matematică sau istorie) – 67,00% (1715 elevi), mai mare decât media de la nivel național (64,12%)

Proba E.d), proba la alegere a profilului (biologie, chimie, fizică, geografie, logică, economie, filosofie, psihologie, sociologie, informatică) – 64,30% (1560 elevi), mi mică decât media la nivel național (64,75%).

Procentul de promovare pe discipline s-a calculat pe baza totalului de candidați prezenți.

Notele de 10 au fost obținute de elevi din Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu (10 elevi), Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (6 elevi), Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu (3 elevi), Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu (2 elevi), Liceul Teoretic Onisifor Ghibu” Sibiu (2 elevi) și Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu (1 elev). Menționăm că un elev de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu a obținut două note de 10 la probele E.c) și E.d).

Rezultatele obținute de elevi la probele scrise ale simulării examenului de Bacalaureat 2024 nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. Acestea sunt comunicate doar elevilor și sunt analizate la nivelul fiecărei clase prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la probele scrise ale simunării examenului de Bacalaureat 2024 pot fi trecute în catalog.

Borderourile asociate fiecărei evaluări, corespunzătoare celor 33 de tipuri de subiecte, vor fi trimise de către Ministerul Educației inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București până cel târziu marți, 19 martie 2024, urmând a fi transmise de către inspectorate către fiecare unitate de învățământ cel târziu până pe 20  martie 2024.

Dată fiind generalizarea evaluării digitalizate pentru simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, Ministerul Educației face următoarele precizări:

Lucrările scrise ale elevilor care au susținut simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat se află în unitățile de învățământ în care elevii au susținut probele scrise.

Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum și, începând cu 20 martie, la borderourile de evaluare corespunzătoare. Conducerile unităților de învățământ vor pune la dispoziția cadrelor didactice borderourile de evaluare transmise de la nivelul Ministerului Educației prin inspectoratele școlare, pentru a fi folosite în procesul de vizualizare a lucrărilor de către elevi/părinți.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*