147 de școli din 46 de localități ale județului au depus proiecte pentru finanțare din PNRR

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a eliberat avizele de necesitate și oportunitate pentru proiectele depuse de către 46 U.A.T.-uri (147 de unități de învățământ). Valoarea totală a finanțărilor solicitate este de aproximativ 25.000.000 Euro.

Foto: Arhiva Mesagerul de Sibiu

In perioada ianuarie-martie 2023 au fost depuse spre avizare la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, proiecte pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Apelului de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”. Comisia de evaluare din cadrul I.S.J. Sibiu a analizat cele 46 de cereri de finanțare depuse de UAT-uri la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, pentru 147 de unități de învățământ și a eliberat avize de necesitate și oportunitate pentru toate aceste proiecte. Valoarea totală a finanțărilor solicitate este de aproximativ 25.000.000 Euro.

În cadrul acestui apel vor fi susținute 5 tipuri majore de investiții integrate, respectiv 4 linii de finanțare distincte, respectiv:

Digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic;

Dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, inclusiv din rețeaua de învățământ profesional și tehnic (IPT);

Dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, și a spațiilor sportive din palate ale copiilor și cluburile sportive, în situația în care acesta nu a fost schimbat în ultimii 5 ani, calendaristici, calculați de la data înregistrării în contabilitate a bunurilor până la data închiderii prezentului apel;

Echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate ale copiilor, cluburi, cluburi sportive, centre de asistență psihopedagogică);

Echiparea atelierelor de practică, inclusiv cu componente digitale specifice domeniului de calificare.

In cadrul apelului cu titlul „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” 25 de unități de învățământ liceal au depus proiecte pentru finanțarea înființării a 28 de SMARTLAB-uri. Obiectivul acestui apel este crearea unor săli de curs complexe, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) în cadrul unităților de învățământ de nivel liceal precum și în cadrul palatelor și cluburilor copiilor, pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică, pe edu.ro, Ghidul Solicitantului apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, în perioada 04.05.2023 – 10.05.2023.

Programul urmărește îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din localitățile izolate, în special în zonele rurale și periurbane. Alocarea financiară PNRR totală disponibilă pentru achiziția microbuzelor electrice este de 250 milioane de euro, fără TVA  iar alocarea financiară per proiect este de maximum 6,097,560.97 de euro, fără TVA.

Solicitanții eligibili care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt unitățile administrativ-teritoriale/ județe. Beneficiarii finali ai investiției alocate pentru dotarea cu microbuze sunt următoarele tipurile de unități administrativ-teritoriale: primăriile comunelor, orașelor, municipiilor. Utilizatorii finali ai apelului sunt elevii înscriși în unitățile de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale către care se vor repartiza microbuzele, conform criteriilor de prioritizare elaborate de Ministerul Educației în  ghid. Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 15.05.2023 – 26.05.2023.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*