12 cereri din Sibiu pentru ajutorul dat proprietarilor de păduri

Garda Forestieră Brașov a primit din Sibiu 12 cereri pentru ajutorul dat proprietarilor de păduri.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual tuturor proprietarilor de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării condițiilor specifice acestei măsuri.

Garda Forestieră Brașov este implicată în etapa premergătoare depunerii cererii de sprijin, oferind asistență tehnică pentru elaborarea dosarului tehnic. Ulterior, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, instituția noastră eliberează avizul necesar depunerii cererii de sprijin la centrele județene APIA.

În etapa aferentă implementării angajamentului Garda Forestieră Brașov verifică administrativ și pe teren lucrările efectuate, precum și respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute în angajament.

Conform situației cererilor depuse și analizate, în Sibiu s-au depus și avizat 12 cereri în valoare de 703.825 euro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*