ULBS îmbunătățește infrastructura educațională a Facultății de Litere și Arte

Un nou proiect investiţional din cadrul Programului REGIO 2014-2020 este destinat creşterii calităţii învăţământului universitar din judeţul Sibiu, pentru aproximativ 1000 de studenţi şi cadre didactice din cadrul Facultăţii sibiene de Litere şi Arte.

Aceştia vor beneficia de noi condiţii de studiu, mai bune, ca urmare a lucrărilor ce vor fi efectuate la clădirea de pe str. Banatului, nr. 12, în cadrul proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare a infrastructurii educaţionale destinată Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu”. Contractul de finanţare, în valoare totală de peste 18,9 milioane lei, a fost semnat electronic de către rectorul Universităţii sibiene, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, şi dr. Simion Creţu, director general ADR Centru, suma alocată ca finanţare nerambursabilă fiind de aproape 4 milioane euro.

Obiectivul proiectului este de a creşte gradul de participare la procesul de învăţământ şi angajabilitatea studenţilor Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prin investiţii în infrastructura educaţionala şi prin dezvoltarea capacităţii de predare-învăţare, a cercetării ştiinţifice, precum şi a creaţiei artistice în domeniile Teatru – Artele spectacolului şi Filologie, pentru dobândirea de competenţe inter- şi trans-disciplinare, în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi nevoile pieţei muncii. Modernizarea centrului universitar de pe str. Banatului din centrul Sibiului este finanţată în cadrul Priorităţii de investiţii 10.1A, Obiectivul specific 10.3 – pentru creşterea calităţii în învăţământul universitar – aferent Axei Prioritare 10 a Programului Operaţional Regional REGIO 2014-2020. Valoarea totală a cererii de finanţare este de 18.905.419,01 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate pentru realizarea investiţiilor este de 18.522.819,42 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 3,98 milioane euro. Diferenţa o constituie contribuţia ULBS la cheltuielile eligibile şi neeligibile ale proiectului. Echipa de management a universităţii estimează că data finalizării investiţiilor va avea loc chiar la începutul anului universitar 2022, respectiv până în 30 septembrie.

Vorbind despre importanţa acestui proiect pentru ULBS, Sorin Radu a precizat: „În decurs de doar 6 luni am semnat cel de-al doilea proiect pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare a infrastructurii educaţionale destinată Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu reprezintă o mare provocare pentru universitatea noastră: comunitatea academică şi şcoala de teatru vor beneficia de un spaţiu pentru educaţie care va funcţiona la cele mai înalte standarde ale domeniului Teatru şi Artele spectacolului. Clădirea pe care dorim să o renovăm şi să o dotăm va oferi tinerilor din comunitatea locală şi regională şansa derulării unei activităţi didactice şi practice alături de specialişti importanţi ai domeniului teatral, ceea ce este încă o garanţie a calităţii învăţământului artistic sibian. Numai modernizarea şi susţinerea performanţei în educaţie pot constitui căile prin care putem răspunde provocărilor cu care se confruntă învăţământul superior din România. La final, vom avea în centrul Sibiului 27 de spaţii de învăţământ moderne, dotate cu materiale didactice noi, tehnologii moderne, ce beneficiază de suport TIC, echipamente noi şi mobilier de specialitate, software didactic, aparatură de specialitate. Doar astfel vom construi pentru studenţii, colegii noştri şi pentru generaţiile viitoare o universitate a excelenţei, a dezvoltării şi a inovării.”

Proiectul cu titlul „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare a infrastructurii educaţionale destinată Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul ULBS” va asigura realizarea condiţiilor pentru o pregătire profesională de calitate şi relevanţă pentru nevoile pieţei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice pentru îmbunătăţirea ofertei de formare universitară pentru toate cele 5 domenii de Specializare Inteligentă, conform Strategiei CDI 2014-2020. Baza materială a FLA din cadrul ULBS reprezintă o problemă importantă legată de asigurarea finanţării ce poate fi îmbunătăţită prin lucrările de reabilitare, consolidare, extindere şi dotare a spaţiilor existente în Sibiu, pentru a fi aduse la standardele de calitate europene. Clădirea este formată din 3 tronsoane cu regimul de înălţime P+2E, construite începând din perioada anilor 1920, fiind extinsă în 1940 şi ultima dată 1995. Suprafaţa construită a imobilului este de 1282 mp şi suprafaţa desfăşurată trece de 1670 mp. Momentan, clădirea nu este în exploatare, fiind într-o stare avansatî de degradare. Starea generalî precară a construcţiei şi a facilităţilor de care dispune justifică din plin investiţii în consolidare, extindere şi modernizare a spaţiilor de studiu, precum şi pentru dotarea acestora cu noi tehnologii.

„Acesta este al doilea proiect contractat pentru mediul universitar, la Sibiu. Universitatea sibiană „Lucian Blaga” va derula investiţii la ferma din Rusciori şi la acest centru de laboratoare din municipiu. În total, cele două proiecte au o valoare cumulată de peste 37 milioane lei, care se adaugă celorlalte proiecte semnate pentru universităţile din Regiunea Centru, în total fiind astfel şase contracte pentru modernizarea infrastructurii universitare regionale. Acestea însumează aproape 26 milioane euro şi de impactul lor se vor bucura peste 3.000 de studenţi şi cadre didactice, în maximum doi ani. Este foarte importantă această preocupare privind investiţiile de dezvoltare a mediului universitar, cu atât mai mult cu cât sunt conexate cu domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional. Acesta este cel mai bun semn că şi mediul universitar este interesat de creşterea competitivităţii regionale, care se bazează pe creşterea calităţii învăţământului la toate nivelurile. Studenţii şi masteranzii au nevoie de laboratoare moderne şi de centre de pregătire cu funcţiuni multiple. Proiectele de dezvoltare a universităţilor vor asigura premisele creşterii calităţii şi performantei ştiinţifice iar noi sperăm ca, pentru următoarea perioadă de finanţare, 2021-2027, să faciliteze transferul rapid şi eficient al cunoştinţelor către mediul de afaceri – în cazul acesta fiind vorba de industriile creative şi ale spectacolului – dar şi o mai eficientă absorbţie a absolvenţilor pe piaţa specializată a forţei de muncă”, a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*