Titularizare. Profesorii intră în febra examenelor

Miercuri, 12 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2023, proba scrisă. Proba scrisă va începe la ora 9:00, în 4 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor aplicabile în cazul examenelor naționale.

FOTO: arhivă Mesagerul de Sibiu

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 841 de candidați.

Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.30. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere).

În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2023.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Sibiu sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, și 19 iulie. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 26 iulie 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în 27 – 28 iulie 2023.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2023, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

În județul Sibiu, în patru centre de examen amplasate în municipiul Sibiu, 841 de candidați susțin examenul de titularizare.

Examenul debutează la ora 9.00, accesul în sală al candidaților fiind făcut în intervalul orar 7.30 – 8.30 în următoarele centre: Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu (222 candidați), Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu (228 candidați), Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu (203 candidați), și Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu (188 candidați).

Distribuția, pe centre de examen, este următoarea:

Disciplina de concurs Număr candidați Centru
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ/EDUCAȚIE VIZUALĂ/EDUCAȚIE ARTISTICĂ) 14  

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu

(str. Bihorului, nr. 3, tel. 0269 224 882)

COREGRAFIE 1
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI ECONOMIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ  

6

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 61
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI 2
EDUCAȚIE MUZICALĂ 11
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 7
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDURE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI; EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ)  

10

FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE 3
GEOGRAFIE 17
ISTORIE 25
MATEMATICĂ 47
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI 1
RELIGIE ORTODOXĂ 16
SOCIOLOGIE 1
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA

PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII

ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRADINIȚA DE

COPII

 

 

228

Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu

(str. Oștirii, nr. 5, tel. 0269 233 790)

BIOLOGIE 28  

 

Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu

(str. Oituz, nr. 31, tel. 0269 424 238)

CHIMIE 8
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 13
FIZICĂ 2
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 5
KINETOTERAPIE 1
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 8
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 59
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 4
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 2
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 56
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 16
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ

(EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI – EDUCATORI)

1
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic ”Independența”

Sibiu (str. Gladiolei, nr. 2, tel. 0269

221 806)

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (MAIȘTRI

INSTRUCTORI)

1
COMERȚ 2
CONFECȚII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL 1
CONFECȚII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL

(MAIȘTRI INSTRUCTORI)

1
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 2
EDUCATOR – PUERICULTOR 21
INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI

LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII,

MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ,

METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE

MATERNE / COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ,

METODICA PREDĂRII LIMBII

 

 

6

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI

LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII,

PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII

ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI

METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

 

 

14

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ,

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA

PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE / COMUNICĂRII

ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /

MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN INVĂȚĂMÂNTUL

PRIMAR

 

 

129

MECANICĂ (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
PROTECTIA MEDIULUI 1
PSIHOLOGIE 1
TURISM (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1
TURISM ȘI SERVICII 2
VETERINAR 1
TOTAL 841 4 centre

Numărul total de posturi și fracțiuni de posturi pentru care se desfășoară acest concurs este de 1.720, din care 184 posturi sunt titularizabile (post întreg cu viabilitate de cel puțin 4 ani – 28 posturi profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, 20 posturi educație fizică și sport pregătire sportivă de specialitate la cluburile sportive școlare , 17 posturi învățător limba română, 16 posturi educator limba română, 15 posturi educator limba germană, 12 posturi educator-puericultor, 12 posturi muzică instrumentală, 9 posturi educație fizică, 6 posturi mecanică instruire practică, 5 posturi limba și literatura engleză, 5 posturi fizică etc.).

Pentru vizionare centre de concurs titularizare:

http://www.isjsb.ro/pesite/Anunt%20centre%20concurs%20ocupare%20posturi%20vacante_rezervate_12_iulie_2023.pdf

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*