Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană a Sibiului pentru 2021-2027, în consultare publică

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Sibiului pentru perioada 2021-2027 a ajuns în etapa consultării publice în vederea parcurgerii procedurii de evaluare de mediu. Primăria Sibiu face public un draft al acestui document pe sibiu.ro și îl supune consultării publice.

Strategia se poate consulta și în format tipărit, la sediul Agenției de Protecție a Mediului, de pe str. Hipodromului, nr. 2A. Comentariile și sugestiile sibienilor se primesc la sediul agenției pentru Protecția Mediului din Sibiu sau electronic, pe strategie@sibiu.ro, până în data de 12 iulie 2022.

 

https://www.sibiu.ro/primaria/sidu

 

Ce conține documentul:

 

Acest prim draft a rezultat în urma consultărilor cu instituții și alte entități locale, precum și din ceea ce sibienii au propus în sesiunile de chestionare și consultare organizate, toate acestea fiind cristalizate și ordonate de către o firmă specializată în consultanța în acest domeniu. Documentul descrie mai întâi contextul actual, atât cel local, cât și cel mai larg – național și european, conturând profilul actual al Sibiului din punct de vedere socio-demografic, economic, al serviciilor și dotărilor publice, al mobilității urbane, stadiul utilităților publice, calitatea factorilor de mediu, capacitatea administrativă a orașului, stadiul dezvoltării soluțiilor smart în oraș, etc.

 

Sunt definite 6 obiective strategice pentru următorii ani, o serie de obiective specifice, direcții de acțiune și un portofoliu de proiecte care să asigure dezvoltarea urbană integrată a Sibiului. Obiectivele strategice propun ca Sibiul să se dezvolte în sensul unui:

 

  1. Centru regional creativ și inovator care sprijină cooperarea intersectorială și dezvoltarea unui ecosistem economic bazat pe competențe și domenii de viitor
  2. Oraș atractiv, care dispune de servicii și dotări publice performante și cu o calitate sporită a vieții
  3. Oraș cultural și turistic, lider la nivel național, care susține dezvoltarea economică a zonei de sud a Transilvaniei printr-o ofertă variată de posibilități de petrecere a timpului liber și de vizitare, care potențează identitatea locală
  4. Centru regional bine conectat la teritoriu și deservit de un sistem de transport sigur, incluziv, eficient și prietenos cu mediul
  5. Centru urban rezilient, susținut de o infrastructură eficientă și modernă în domeniul mediului și utilităților
  6. Centru regional cu o bună guvernare, bazată pe servicii publice performante, proceduri deschise și transparente și decizii fundamentate pe date și implicarea cetățenilor.

 

Strategia nu se oprește la nivelul general, teoretic, ci propune realizarea a peste 300 de proiecte concrete pentru îndeplinirea acestor 6 obiective strategice, lista fiind inclusă în documentul care poate fi consultat de publicul larg.

Această primă variantă de Strategie poate suferi modificări în urma consultărilor publice, prin înglobarea opiniilor și sugestiilor pertinente transmise de cetățeni sau alte entități publice sau private.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*