“Reabilitarea moderată a clădirilor din domeniul public pentru îmbunătățirea serviciilor prestate la nivelul UAT Sadu, județul Sibiu”

Comuna Sadu din județul Sibiu demarează proiectul  “Reabilitarea moderată a clădirilor din domeniul public pentru îmbunătățirea serviciilor prestate la nivelul UAT Sadu, județul Sibiu” ,finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,   cod Proiect C10-I3-2611.

Componenta C10 – Fondul Local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localitățiilor din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Scopul investiției este reprezentat de îmbunătățirea fondului local construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice,  a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și reducerea disparităților între servciile publice din mediul rural și cel urban.

Obiectivul proiectului constă în reducerea cu peste 30% a necesarului de energie primară  prin renovarea energetică moderată a clădirilor din domeniul public al UAT Sadu, județul Sibiu, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local și la reducerea consumului de energie.

Prin proiect vor fi reabilitate eneergetic cinci clădiri publice precum: Primăria Comunei Sadu, Bliblioteca, Centrul administrativ, Școala Samuil Micu și Căminul Cultural Sadu.

 

Data de început a proiectului este 10.02.2023, iar data de finalizare este 10.02.2026, durata de implementare a acestuia fiind de 36 luni, perioadă în care vor fi finalizate toate achizițiile și lucrările prevăzute prin Proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 9.192.487,72 lei, din care valoare eligibilă prin PNRR fără TVA 7.724.779,60 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR  1.467.708,12 lei.

Date de contact beneficiar Proiect: UAT Comuna Sadu

Adresă: Jud. Sibiu, Sat Sadu (Com. Sadu), Str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, Cod postal 557220

E-mail: contact@sadu.ro

Telefon: 0265-477503

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*