Primesc banii înapoi

În jur de 4.200 de angajați din învățământul preuniversitar sibian au câștigat în instanță restituirea drepturilor salariale în urma tăierilor decise anii trecuți de Guvern.

Astfel, un profesor din județul Sibiu poate primi înapoi până la 6.000 de lei. O parte din bani, cei pentru anul 2014, vor veni în 19 decembrie, restul sumei urmând să fie virată de Guvern în 2015. Totodată, Consiliul Județean a aprobat prin rectificare de buget achitarea restanțelor pentru personalul in învățământul special. Astfel, la capitolul învăţământ, consilierii județeni au aprobat suplimentarea cu 1.481.000 lei „pentru acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională“.

Și pentru primării

examenConsilierii judeţeni au votat, miercuri, în şedinţă extraordinară, două proiecte de hotărâre privind rectificări bugetare. Primul se referă la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a informat Legislativul județean despre suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu un milion de lei. Banii vor fi repartizaţi în mod egal. Astfel, fiecare primărie va primi câte 164.300 de lei. Primăriile vor putea folosi banii pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

Buget ajustat

Al doilea proiect de hotărâre aprobat de consilierii judeţeni se referă la aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu pe anul 2014. La partea de venituri s-a aprobat suplimentarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli cu 1.166.000 de lei, reprezentând sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Suplimentarea cu 1.841.000 de lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. La partea de cheltuieli, s-a aprobat suplimentarea cu 611.000 de lei a fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale destinat finanţării unor activităţi. La capitolul cultură, recreere şi religie s-a aprobat suplimentarea cu 915.000 de lei pentru transferuri între unităţi ale administraţiei publice.
Teodor FÂRȚONEA | președinte SIP Sibiu
„Procesele câștigate demonstrează că sindicatul este o organizație profesionistă. Cele mai vechi procese au început acum 5-6 ani, iar banii au venit în urma câștigării proceselor din ultimii doi ani.“

Cosmin PAL
cp@mesageruldesibiu.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*