Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Sibiu așteaptă candidați pentru sesiunea de admitere de toamnă

Admiterea de toamnă la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecția Mediului din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, se desfășoară în perioada 5-10 septembrie 2022, online și la sediul facultății str. Dr. I. Rațiu nr. 7-9, zilnic între orele 9-15.

Pentru orice relație contactați site-ul facultății: https://saiapm.ulbsibiu.ro/, sau număr de telefon: 0269/236441.

Mai sunt locuri libere, bugetate și cu taxă pentru anul universitar 2022-2023 la următoarele domenii:

STUDII DE LICENȚĂ

I DOMENIUL Inginerie alimentară

Ingineria produselor alimentare, Fără taxă- 6 locuri, Cu taxă-7 locuri

– 4 ani, învățământ cu frecvență și la distanță (IF/ID)

Controlul și expertiza produselor alimentare, Fără taxă- 9 locuri, Cu taxă-7 locuri

– 4 ani, învățământ cu frecvență (IF)

II DOMENIUL Inginerie și management în agricultură și agroturism

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism, Fără taxă- 15 locuri, Cu taxă-10 locuri

– 4 ani, învățământ cu frecvență (IF)

III DOMENIUL Agronomie

Montanologie, Fără taxă- 13 locuri, Cu taxă-5 locuri

– 4 ani, învățământ cu frecvență (IF/ID)

IV Ingineria mediului

Ingineria protecției mediului în agricultură, Fără taxă- 12 locuri, Cu taxă-5 locuri

– 4 ani, învățământ cu frecvență (IF)

Oferta pentru învățământul post-universitar este formată din patru programe de master în domeniu agricol și industria alimentară unde avem locuri cu taxă:

  1. Asigurarea calității și siguranței alimentelor

– 2 ani, învățământ cu frecvență (IF)

  1. Managementul procesării moderne a alimentelor

– 2 ani, învățământ cu frecvență (IF)

  1. Managementul protecției mediului agricol

– 2 ani, învățământ cu frecvență (IF)

  1. Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

– 2 ani, învățământ cu frecvență (IF)

Despre avantajele de a studia la Facultatea de ȘAIAPM, am stat de vorbă cu decanul facultății,  Prof.univ.dr.ing.habil. Camelia SAVA.

Doamnă Decan, ce șanse au absolvenții Facultății de a-și găsi un loc de muncă în domeniul studiat?

Absolvenții noștri se regăsesc pe piața muncii, la ora actuală este o cerere crescută de ingineri agronomi, de ingineri în industria alimentară și ingineri în protecția mediului. Prin programele guvernamentale, în viitor se vor sprijinii aceste domenii, iar absolvenții noștri vor pune în practică cunoștințele și abilitățile dobândite în facultate. Promoțiile noastre nu oferă pieței muncii un număr foarte mare de specialiști, de aceea toți cei care doresc să-și practice meseria lucrează în domeniu.

Cum sunt pregătiți studenții Facultății să contribuie la protecția împotriva schimbărilor climatice?

Prin conținutul disciplinelor de la specializările de licența si master se asigură cunoștințele necesare evaluării impactului schimbărilor climatice asupra agriculturii, care este cel mai vulnerabil domeniu la aceste riscuri. Pregătirea de specialitate asigură identificarea măsurilor de limitare a efectelor produse de schimbările climatice și de adaptare a culturilor agricole la condiții de secetă prelungită. În plus specializările facultății pregătesc specialiști în protecția mediului cu precădere a celui rural și posibilitatea conștientizării și responsabilizării comunităților umane la riscurile generate de schimbările climatice.

Se vorbește tot mai mult de imiența unei crize alimentare. Cum credeți că vor putea contribui absolvenții Facultății de ȘAIAPM la contracararea acestei crize?

Situația globală generată de creșterea costurilor energetice impune adaptarea tehnologiilor agricole și de procesare a produselor alimentare astfel încât să fie obținute producții mari la prețuri competitive. Studenții, masteranzii și doctoranzii specializărilor noastre utilizează mijloace și metode moderne folosite în obținerea produselor certificate „eco” și „bio” și promovează măsurile de reducere a risipei alimentare prin utilizarea eficientă a potențialului agricol local și național.

Vă mulțumim.

Interviu realizat de Cezar Budescu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*