Aproape 100 de candidați s-au răzgândit și nu mai vor să fie profesori

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 13 iulie, în cele 4 de centre de examen, s-au prezentat 743 de candidaţi (88,77%) din cei 837 de candidaţi înscriși, iar 94 dintre candidați (11,23%) au absentat.

Din totalul candidaților prezenți 51 candidați (6,86%) s-au retras din motive personale sau medicale, iar 1 candidat a fost eliminat din examen (telefon mobil aflat în posesia candidatului în sala de examen). Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2022-2023.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 19 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 27 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în 29 iulie și 1 august.

Distribuția pezenților, absenților, retrașilor și eliminaților, pe fiecare disciplină de concurs, este următoarea:

Disciplina examen Nr candidați înscrisi Nr. candidați absenți Nr. candidați eliminați frauda Nr candidați prezenți Nr. candidați retrasi din motive medicale Nr. candidați retrași din motive personale
ARTĂ TEATRALĂ – ARTA ACTORULUI 1 0 0 1 0 0
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ 3 0 0 3 0 0
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 2 0 0 2 0 0
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 3 0 0 2 0 1
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) 9 0 0 8 0 1
BIOLOGIE 23 3 0 19 0 1
CHIMIE 9 4 0 3 0 2
COMERȚ 4 1 0 3 0 0
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 3 0 0 3 0 0
CONSTRUCȚII 1 0 0 1 0 0
DREPT 1 0 0 1 0 0
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 4 1 0 3 0 0
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI ECONOMIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ  

 

5

 

 

2

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

1

EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT 67 9 0 50 0 8
EDUCATIE FIZICĂ ĂI SPORT – ANTRENORI 4 1 0 3 0 0
EDUCAȚIE MUZICALĂ 10 0 0 6 0 4
EDUCATIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 7 0 0 7 0 0
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDURE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI; EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ)  

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 1 0 0 1 0 0
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII  

2

 

1

 

0

 

1

 

0

 

0

ESTETICA ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC (MAIȘTRII INSTRUCTORI)  

1

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE  

3

 

1

 

0

 

2

 

0

 

0

FIZICĂ 6 0 0 5 0 1
GEOGRAFIE 15 2 0 11 0 2
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  

1

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII 1 0 0 1 0 0
ISTORIE 26 2 0 23 0 1
KINETOTERAPIE 2 0 0 2 0 0
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 8 1 0 7 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 47 6 0 38 0 3
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 9 0 0 9 0 0
LIMBA LATINĂ 1 0 0 1 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 61 6 0 52 0 3
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/ MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMA ROMÂNĂ)  

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

126

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

7

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR LIMBA GERMANĂ)  

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII  

 

 

203

 

 

 

 

 

23

 

 

 

0

 

 

 

175

 

 

 

1

 

 

 

4

MATEMATICĂ 39 1 0 33 0 5
MECANICĂ 3 0 0 3 0 0
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 2 0 0 2 0 0
PSIHOLOGIE 2 0 0 1 0 1
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 24 5 0 18 0 1
RELIGIE ORTODOXA 24 3 0 21 0 0
SOCIOLOGIE 1 0 0 1 0 0
TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI)  

 

4

 

 

1

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

2

TURISM (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1 0 0 0 0 1
TURISM ȘI SERVICII 3 1 0 2 0 0
Total județ Sibiu 837 94 1 691 3 48

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*