“Amenajare traseu cicloturistic Mocănita Valea Sadului, în localitatea Sadu, comuna Sadu, județul Sibiu”

Comuna Sadu din județul Sibiu demarează proiectul  “Amenajare traseu cicloturistic Mocănita Valea Sadului, în localitatea Sadu, comuna Sadu, județul Sibiu” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice,  cod Proiect C10-I1.4-1036

Componenta C10 – Fondul Local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localitățiilor din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Scopul investiției: constă în asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în vederea accelerării tranziției către alte modalitați de deplasare cu biciclete sau vehiculele electrice ușoare care nu sunt generatoare de emisii şi sunt mult mai eficiente, contribuind astfel la reducerea poluării din cadrul comunei Sadu.

Obiectivul proiectului este redat de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi și încurajarea practicării sportului și revitalizarea zonei fostului traseu al Mocăniței Valea Sadului, din localitatea Sadu, prin amenajarea unei piste velo și pentru vehicule ușoare

Traseul propus, are o lungime totală  de 4,26 metri, fiind prevăzut cu dublu sens și având lățimea de 2,00 metri. Lucrărrile se vor defășura pe fostul terasament al mocăniței ce facea legătura între Tălmaciu și Dudas.

Data de început a proiectului este 06.03.2023, iar data de finalizare este 06.03.2026, durata de implementare a acestuia fiind de 36 luni, perioadă în care vor fi finalizate toate achizițiile și lucrările prevăzute prin Proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 2.495.513,54 lei, din care valoare eligibilă prin PNRR fără TVA 2.097.070,20 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR  398.443,34 lei.

Date de contact beneficiar Proiect: UAT Comuna Sadu

Adresă: Jud. Sibiu, Sat Sadu (Com. Sadu), Str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, Cod postal 557220

E-mail: contact@sadu.ro

Telefon: 0265-477503

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*